นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

รายงานภาพหน้างานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ช่วงบ่ายวันนี้ (6/06/62) ผู้รับจ้างทำการได้ทำการไถกลบหลุม บริเวณแยกตลาดออมสินและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้