นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปั่นจักรยานไปเยี่ยมชุมชนแจ่งหัวริน

ช่วงเช้าของวันนี้(8 มิถุนายน 2562) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะปั่นจักรยานไปเยี่ยมชุมชนแจ่งหัวริน เข้าพบท่าเจ้าอาวาสเพื่อรับศีลรับพร เยี่ยมผู้สูงอายุ ชมการทำข้าวแต๋นของดีของชุมชนแจ่งหัวริน จากนั้นปั่นไปชุมชนกำแพงงาม เพื่อให้กำลังใจชุมชนที่กำลังทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองและไปเยี่ยมชมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืชที่ชุมชนท่ามะโอ ซึ่งกิจกรรมการปั่นจักรยานนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและหากประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมชมวิถีชุมชนกับเทศบาลฯ สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ทางเพจ เทศบาลนครลำปาง เวปเพจหรือเฟสบุ๊ค เทศบาล นครลำปาง ได้ตลอด