นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.ปิดการจราจรตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.เพื่อคืนสภาพถนน
2.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณแยกไทยไทโอสถ เวลา 9.00-18.00 น.
3.ขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณแยกไทยไทโอสถ เวลา9.00-18.00น.
4.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำบริเวณตั้งแต่แยกวัดสวนดอกถึงแยกออมสิน เวลา9.00-18.00น.
5.ร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงเข้าท่อตั้งแต่แยกธนาคารUOBถึงแยกวัดสวนดอก เวลา 20.00-06.00 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้