นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉีดพรมน้ำถนนบุญวาทย์และล้างกำแพง- บาทวิถีบริเวณข้างวัดบุญวาทย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ได้นำรถบรรทุกฉีดพรมน้ำถนนบุญวาทย์ตามรอบปกติ และล้างกำแพง - บาทวิถีบริเวณข้างวัดบุญวาทย์ 
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มา ณ โอกาสนี้