นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตให้ข้อมูล โครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

มีประชาชนสอบถามถึง “สาเหตุการขุดเปิดผิวการจราจรบริเวณแยกไทยโอสถหลายรอบ” เนื่องจากบริเวณแยกนั้นมีแนวท่อระบายน้ำขนาดใหญ่กีดขวางการวางท่อและบ่อพักสายจึงมีการเปิดทำในส่วนระบบแรงสูงไปก่อนแล้วจึงมาขุดเปิดทำในส่วนระบบแรงต่ำภายหลังหากทำพร้อมกันต้องปิดการจราจรนานมาก. ตามแผนแล้ว วันนี้ (8/06/62) บริเวณแยกไทยโอสถต้องแล้วเสร็จทั้งหมด แต่เกิดปัญหาขุดโดนแนวท่อประปา เพราะบริเวณนั้นมีระดับความลึกตื้นกว่าปกติที่ได้รับทราบข้อมูลมา และประสานการประปาซ่อมแซมเรียบร้อยในเวลา 17.00 น. ยังไม่พบการแตกเพิ่มเติม และจะคืนสภาพบริเวณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้... ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้