นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าของการคืนผิวจราจรถนนบุญวาทย์

รายงานความคืบหน้าของการคืนผิวจราจรถนนบุญวาทย์ ตลอดทั้งวัน วันนี้ (9/06/62) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบหมายให้นายเผ่าชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างของเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าการคืนผิวจราจร ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอกน่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดการ

เทศบาลนครลำปางต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้