นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ

นวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ นางสาวสุภาวดี ปวีณ์สุดา ซึ่งถึงแก่กรรม สิริอายุ 48 ปี โดยมีบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง พี่น้องประชาชนในชุมชนนาก่วมเหนือ ร่วมพิธีด้วยความอาลัย