นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมร่วมกับ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้รับเหมา บริษัท TOT จำกัด มหาชนและผู้รับเหมา และการประปาส่วนภูมิภาคลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาขัดข้อง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างฯ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ต่อไป

ร่างแผนการทำงาน
6 – 10 มิถุนายน : ลาดยางคืนสภาพผิวการจราจร จากห้าแยกหอนาฬิกา-วัดสวนดอก
กรกฎาคม 2562 : ก่อสร้างบ่อพัก-วางท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ คืนสภาพผิวการจราจรเป็นปกติ 100%
สิงหาคม 2562 : รื้อถอนเสาไฟฟ้าออกทุกต้น เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งจะประดับในลักษณะโคมไฟเสาหงส์ บริเวณถนนบุญวาทย์ตลอดทั้งสาย