นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามงานการคืนสภาพผิวจราจร ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก

วันนี้(10/06/62)นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ลงพื้นที่ตรวจหน้างานการคืนสภาพผิวจราจร ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก เพื่อติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ทางผู้รับจ้างได้แจ้งไว้
เทศบาลนครลำปางขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ก่อสร้าง ที่ได้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้