นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตก่อสร้างโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

วันนี้(10/06/62) รถบรรทุกน้ำออกรดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตก่อสร้างโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ตามรอบที่กำหนด