นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานหอพัก ตรวจเยี่ยมหอพัก

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานหอพัก เทศบาลนครลำปางเริ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งจะดำเนินการตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลนครลำปางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ต่อไป