นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์การทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

1.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณห้างเสรีถึงแยกไทยไทโอสถ เวลา 9.00-18.00น.
2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณห้างเสรีถึงแยกไทยไทโอสถ เวลา 9.00-18.00น.
3.ร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงเข้าท่อบริเวณแยกธนาคารออมสินและแยกพิพิธภัณฑ์ลำปาง(มิวเซียมลำปาง)เวลา 20.00-06.00น.
4.ปรับผิวการจราจรเพื่อคืนสภาพถนนบริเวณตั้งแต่แยกหอนาฬิกาถึงแยกวัดสวนดอก เวลา 8.00-18.00น.