นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 15/2562

วันนี้ (11/06/62) นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา พร้อมกับหารือถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และวางแผนงานที่จะเกิดขึ้นให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวลำปางต่อไป