นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว แนวทางการส่งเสริมการลงทุน และการส่งเสริมการตลาด ในการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพเมืองรอง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม JJ Park Lampang