นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจงานการลาดยางคืนสภาพผิวจราจรถนนบุญวาทย์ชั่วคราว ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจหน้างานการลาดยางคืนสภาพผิวจราจรถนนบุญวาทย์ชั่วคราว ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก เพื่อติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ทางผู้รับจ้างได้แจ้งไว้ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 95% โดยหลังจากนี้ กฟภ.และผู้รับเหมา จะเตรียมเข้าลาดยางคืนสภาพผิวจราจร ช่วงที่ 2 จากบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ถึงแยกตลาดหลักเมือง ต่อไป

เทศบาลนครลำปาง ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ก่อสร้างที่ได้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้