นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอาคารเรียน “อาลัมภะกัปปะนคร” ใช้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาลัมภะกัปปะนคร” โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยมี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน เป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)


ดร.กิตติภูมิ เปิดเผยว่า “อาคารอาลัมภะกัปปะนคร” หลังเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 ใช้งานมานาน 40 ปี เริ่มมีสภาพชำรุดและผุพัง เทศบาลนครลำปาง จึงจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอาลัมภะกัปปะนครหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 งบประมาณการก่อสร้างอาคาร 9,259,409.56 บาท โดยอาคารหลังนี้จะใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีห้องเรียนที่เพียงพอ อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย สวยงาม ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียนในอนาคตต่อไป