นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัด ติดตามความคืบหน้าในการทำงานของผู้รับจ้าง

วันนี้ (13/06/62) นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัด ติดตามความคืบหน้าในการทำงานของผู้รับจ้างจาก TOT และผู้รับจ้างจาก กฟภ. ในโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์