นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานการเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์รายงานการขอเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 

1.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณห้างสรรพสินค้าเสรี เวลา 9.00-18.00 น.
2.จัดสายไฟฟ้าแรงสูงในบ่อพักสายไฟฟ้าบริเวณตรอกวัดเชียงราย เวลา 9.00-17.00 น.