นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง

ช่วงเย็นวันนี้(14/06/62) นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นติดตามและเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง ตามแผนงานประจำวันที่ได้แจ้งไว้ เพื่อจะให้การก่อสร้างโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์แล้วเสร็จโดยเร็ว