นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ชี้แจงกรณีการขุดเจาะโดนท่อประปาบริเวณหน้าวัดบุญวาทย์ ตามโครงการเคเบิลใต้ดินฯ

มีประชาชนสอบถามมายังเทศบาลนครลำปาง ถึงกรณีการขุดเจาะโดนท่อประปาบริเวณหน้าวัดบุญวาทย์ ตามโครงการเคเบิลใต้ดินฯ ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะสามารถปรับคืนสภาพผิวจราจรได้เหมือนจุดอื่นๆ

 

เทศบาลนครลำปางไม่ได้นิ่งนอนใจ ในปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เบื้องต้นได้ติดตามสอบถามไปยังบริษัทผู้รับจ้างของการไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทผู้รับจ้างของการไฟฟ้ากำลังประสานกับบริษัทที่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างฯ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดโดนท่อประปา ซึ่งจะต้องซ่อมแซม 2 ส่วน คือการซ่อมแซมระบบตู้สัญญาณ และการซ่อมแซมท่อที่แตกเสียหาย โดยทางการประปาฯ แจ้งว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายและให้ทางบริษัทผู้รับจ้างของการไฟฟ้า ซ่อมแซมเบื้องต้นไปก่อน และหากบริษัทผู้รับจ้างของการไฟฟ้าได้ดำเนินการในขั้นตอนของการประกันความเสียหายเรียบร้อย มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเดินทางมาถึงลำปางแล้ว ทางการประปาก็จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการดำเนินการซ่อมแซม จากนั้นถึงจะสามารถปิดผิวการจราจรบริเวณแยกวัดบุญวาทย์ ได้ซึ่งจากนี้เทศบาลนครลำปาง จะได้ติดตามความคืบหน้าและเร่งผู้รับจ้างประสานกับบริษัทประกันให้รีบดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว เพื่อจะได้ซ่อมแซมท่อประปา และปรับคืนสภาพผิวจราจรบริเวณแยกวัดบุญวาทย์ต่อไป