นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ดังนี้

1.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณวัดสวนดอกถึงแยกไทยไทโอสถเวลา 9.00-18.00 น.
2.งานเข้าหัวสายเคเบิลใต้ดินบริเวณซอยตรอกวัดเชียงราย เวลา 09.00-18.00 น.
3.ติดตั้งจุดขึ้นจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณตลาดออมสิน เวลา 8.00-17.00 น.
4.ติดตั้งต้นนั่งร้านหม้อแปลงบริเวณตรอกวัดเชียงราย เวลา 8.00-17.00 น.