นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนท่าคราวน้อย ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนนาก่วมเหนือ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนท่าคราวน้อย ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนนาก่วมเหนือ ซึ่งได้นำเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง ไปมอบให้กับผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ยังได้ลงไปสำรวจถนน ท่อระบายน้ำและสาธารณูปโภคต่างๆในชุมชน เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป