นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมรวมพล To Be Number One

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมรวมพล To Be Number One เทศบาลนครลำปาง วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-21.00 น.ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา