นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา(15/06/62) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ว่าเกิดเหตุสายไฟฟ้าลัดวงจรเพลิงลุกไหม้ บนเสาไฟฟ้าบริเวณแยกเทคนิค เจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุสามารถควบคุมเพลิงไว้ไ้ด้ โดยใช้สารเคมี 1 ถัง และใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ภายใน 6 นาที