นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณวัดสวนดอกถึงแยกห้างเสรีเวลา 9.00-18.00 น.
2.งานเข้าหัวสายเคเบิลใต้ดินบริเวณสำนักชลประทาน เวลา 9.00-18.00 น.
3.ติดตั้งจุดขึ้นจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณตลาดออมสิน เวลา 8.00-17.00 น.
4.ติดตั้งต้นนั่งร้านหม้อแปลงบริเวณซอยสำนักยาสูบ เวลา 8.00-17.00 น.