นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าทำงานในโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานในโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณวัดสวนดอกถึงแยกห้างเสรีเวลา 9.00-18.00 น.
2.งานเข้าหัวสายเคเบิลใต้ดินบริเวณสำนักชลประทาน เวลา 9.00-18.00 น.
3.ติดตั้งจุดขึ้นจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณตลาดออมสิน เวลา8.00-17.00น.
4.ติดตั้งต้นนั่งร้านหม้อแปลงบริเวณซอยสำนักงานยาสูบ เวลา 18.00-17.00 น.(ของวันที่ 18 มิถุนายน 62)
5.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณแยกไทยสวัสดิ์ถึงแยกเสรี เวลา 9.00-18.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้