นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสตรีฯ มอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกเทศมนตรีนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสตรีฯ เดินทางเข้ามอบดอกไม้ให้กำลังใจ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในการเดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เทศบาลนครลำปางเป็นนครไร้สายต่อไป