นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณแยกห้างเสรีถึงแยกร้านทองไทยสวัสดิ์ เวลา 9.00-18.00 น.
2.ติดตั้งจุดขึ้นจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณตลาดออมสิน เวลา 8.00-17.00 น.
3:ติดตั้งต้นนั่งร้านหม้อแปลงบริเวณซอยสำนักงานยาสูบ เวลา 18.00-17.00น.(ของวันที่ 19 มิถุนายน 62)
4.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณแยกไทยสวัสดิ์และธนาคารทหารไทย เวลา 9.00-18.00 น.