นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดระเบียบและความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าและด้านข้างโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลำปาง ขอเข้าพบ ดร.กิตติภูมิ นางวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อเรียกร้องให้เทศบาลฯหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการค้าหน้าโรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง 
สืบเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้ขอให้เทศบาลนครลำปางดำเนินการจัดระเบียบและความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าและด้านข้างโรงเรียน ทำให้กลุ่มผู้ค้ารวมกลุ่มกว่า 30 ราย เข้ามาขอพบ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยระบุว่าที่ผ่านมา ทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็ได้พยายามที่จะไม่สร้างปัญหาความเดือนร้อน และนอกจากจะค้าขายอยู่ด้านหน้าโรงเรียนแล้วก็ยังคอยสอดส่องดูแลเด็กนักเรียนให้ด้วย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าต่างก็มีภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลต่อครอบครัว จึงได้รับผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน นายกเทศมนตรีจึงสั่งการให้เทศกิจเข้าไปดูแลการจัดวางแผงจำหน่ายสินค้า โดยให้เว้นทางเดินสำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งน่าจะมีความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนมากกว่าที่จะให้ข้ามถนนไปซื้อฝั่งตรงข้าม อีกทั้งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ยังสามารถช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยได้ เพราะผู้ปกครองบางรายก็ฝากพ่อค้าแม่ค้าช่วยดูแลบุตรหลานให้ก่อนที่จะเดินทางมารับ สำหรับพื้นที่ถนนฝั่งตรงข้ามไม่มีช่องทางเดิน เป็นบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ อาจจะเสี่ยงอันตรายมากกว่า ซึ่งจากปัญหาความเดือนร้อนดังกล่าวนี้ในระยะยาวเทศบาลฯก็จะได้วางแผนจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มผู้ค้า เพื่อเป็นการจัดระเบียบการค้าบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนและมีความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 
ดร.กิตติภูมิฯ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายให้กับเด็กนักเรียน เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อค้าแม่ค้าควรใส่ใจ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีการจัดเก็บร้านค้า โต๊ะเก้าอี้ ออกจากพื้นที่หลังจากปิดร้านให้เรียบร้อยทุกครั้ง


ด้านเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าให้ดูแลเด็กนักเรียนไม่ให้จำหน่ายสินค้าผ่านรั้วโรงเรียน และในช่วงงานประเพณีลอยกระทง ขอให้งดจำหน่ายประทัดให้กับเด็กนักเรียนด้วย โดยหลังจากที่ได้มีการหารือกันแล้วทางฝ่ายพ่อค้าแม่ค้าก็ยินดีรับข้อเสนอแนะจากเทศบาลฯไปดำเนินการ