นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ครั้งที่ 1 ย่านชุมชนท่ามะโอ ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ครั้งที่ 1 ย่านชุมชนท่ามะโอ ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 5 : พิธีเปิด ชมการแสดงล้านนา กิ๋นข้าวแลง (มื้อเย็น) ลานขันโตกในบรรยากาศกาดหมั้วเคล้าเพลงเมือง ณ วัดประตูป่อง
แล้วแวะเดินเล่น ซื้อของฝากที่ถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ

 วันที่ 6 และ 7 : นั่งรถรางแอ่วเมืองเก่าย่านท่ามะโอ ฟังเรื่องเล่ากว่าร้อยปี ชมภาพโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านกิจกรรมสาธิต ประดิษฐ์ งานฝีมือ

 ลงทะเบียนนั่งรถรางฟรี รอบ 09.00 น.*
https://forms.gle/vakStwKSGEWwfykG8
หรือ สแกน QR Code ในโพสต์นี้
*ไม่เสียค่าใช้จ่าย สงวนสิทธิ์รับจำนวน 60 คนต่อวัน*
(จุดขึ้นรถ > มิวเซียมลำปาง)
 แอ่วม่วนสองต่อ ~ ช่วงเย็นเดินเล่นกาดกองต้าแล้วแวะชม
“นิทรรศการ 14 ปี ถนนคนเดินกาดกองต้า”
สถาปัตยกรรมสะท้อนคุณค่าเป็นมากกว่าถนนคนเดินและฟังเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง นำโดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีล้านนา (ผู้สืบทอดบ้านแม่แดง)
ณ อาคารหม่องโง่ยซิ่น 17.00 น. เป็นต้นไป