นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

การขอเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันพุธที่ 26 มิ.ย. 62 ดังนี้
1.ติดตั้งตู้รองรับมิเตอร์บริเวณแยกห้างเสรีถึงแยกออมสิน เวลา9.00-18.00 น.
2.เชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อขึ้นจุดจ่ายไฟฟ้าบริเวณแยกวัดสวนดอกถึงธนาคารกรุงไทยเวลา 19.00-03.00 น.
3.ติดตั้งระบบกราวด์และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ่อพักสายไฟฟ้า เวลา 9.00-18.00 น.