นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เช้าวันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เทศบาลนครลำปางเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยเข้ารวมเดินขบวนจากบริเวณข่วงนคร ถึง โรงเรียนลำปางกัลยานี ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจิงจังและต่อเนื่อง