นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์ฟิตเนส) เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยจะก่อสร้างห้องออกกำลังกาย ติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มอีก 1 ห้อง บริเวณใต้ถุนอาคารด้านขวา ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป
.
ทั้งนี้ ชมรมส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์ฟิตเนส) เทศบาลนครลำปาง ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร บริหารจัดการโดยภาคประชาชนในชุมชนสิงห์ชัย จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่มาลงทะเบียนสมัครสมาชิก ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น