นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง "ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT"

เย็นที่ผ่านมา(28/06/62) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 และผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง "ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT" ตามโครงการ คนลำปางไม่ทิ้งกัน ณชุมชนช่างแต้ม และชุมชนพระแก้วหัวข่วง จำนวน 7 ราย