นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

​การเข้าทำงานโครงการ​เคเบิล​ใต้ดิน​ถนน​บุญ​วา​ทย์​ประจำวันอาทิตย์​ที่​ 30​ มิถุนายน​ 2562​ดังนี้
1.เข้าหัวสายเคเบิลใต้ดินบนเสาไฟฟ้าแรงสูงแยกออมสิน เวลา9.00-17.00น.
2.เชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อขึ้นจุดจ่ายไฟฟ้าบริเวณแยกเสรีถึงแยกไทยสวัสดิ์ เวลา19.00-03.00น.
3.ติดตั้งอุปกรณ์หม้อแปลงบนเสาไฟฟ้าบริเวณแยกไทยสวัสดิ์ เวลา9.00-17.00น.