นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day ถนนบุญวาทย์

เทศบาลนครลำปาง จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนบุญวาทย์ ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นต้นไป เริ่มจากห้าแยกหอนาฬิกา เรื่อยไปตลอดสาย
.
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้าทำความสะอาดถนนบุญวาทย์ เพื่อป้องกันเศษหิน ดิน ทรายอุดตันท่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ ซึ่งกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day จะเริ่มในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ซึ่งทุกวันจากนี้ เทศบาลนครลำปาง จะนำรถน้ำและเจ้าหน้าที่ลงไปทำความสะอาดฉีดล้าง เก็บเศษหิน ดิน ทราย บนพื้นถนนและฟุตบาททั้งสองข้างทาง โดยมีแผนจะดำเนินการเป็นช่วงไปเรื่อย ๆ ต่อจากที่ได้ดำเนินการในแต่ละวันไปซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลา 12.00 น. แล้วก็จะออกจากพื้นที่เพื่อให้การสัญจรสะดวกเป็นปกติ และจะเข้าดำเนินการต่อในเวลา 9.00 – 12.00 น. ของอีกวันเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จตลอดสาย
.
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่จะเดินทางไปในถนนบุญวาทย์ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น. ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กรกฎาคมนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะและขอประชาสัมพันธ์ไปยังบ้านเรือนร้านค้าโปรดช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.