นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำความสะอาด ถนนบุญวาทย์​

กิจกรรมทำความสะอาด ถนนบุญวาทย์​ ประจำวันที่​ 3​ กรกฎาคม​ 2562 ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. ของทุกวัน (ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นต้นไป เริ่มจากห้าแยกหอนาฬิกา เรื่อยไปตลอดสาย)
โดยเทศบาลนครลำปาง จะนำรถน้ำและเจ้าหน้าที่ลงไปทำความสะอาดฉีดล้าง เก็บเศษหิน ดิน ทราย บนพื้นถนนและฟุตบาททั้งสองข้างทาง ด้วยการดำเนินงานเป็นช่วง ๆ ต่อจากที่ได้ดำเนินการในแต่ละวันไปซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลา 12.00 น. แล้วก็จะออกจากพื้นที่เพื่อให้การสัญจรสะดวกเป็นปกติ และจะเข้าดำเนินการต่อในเวลา 9.00 – 12.00 น. ของอีกวันเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จตลอดสาย