นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ​ อ.เมือง​ จ.ลำปาง​ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

เทศบาลนครลำปางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง​ และบ้านพักเด็กจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ​ อ.เมือง​ จ.ลำปาง​ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ในช่วงเช้าวันที่​ 4​ กรกฏาคม​ 2562.