นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

การเข้าทำงาน​โครงการ​เคเบิล​ใต้ดิน​ถนน​บุญ​วา​ทย์​ ประจำวันศุก​ร์ที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2562​ ดังนี้​
1.ทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแยกออมสิน เวลา9.00-17.00น.
2.เชื่อมต่อสายไฟฟ้าจาบ่อพักสายขึ้นจุดจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณแยกออมสิน เวลา9.00-17.00น.
3.ปิดถนนเพื่อคืนสภาพผิวจราจรบริเวณแยกออมสิน เวลา8.00-17.00น.