นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัย 
ได้เข้าศึกษาข้อมูลมิวเซียมลำปาง เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการของโครงการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าหมื่นด้ง