นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 บริเวณใต้ถุนอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมรับชมและให้กำลังใจ น้องๆ เยาวชนชาวลำปาง ในการประกวดแข่งขัน "วงดนตรีสตริง" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เริ่มเวลา 17.00 น. บริเวณใต้ถุนอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง