นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดสุดท้าย  งานจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 17 ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับจ้าง