นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงกรณีตัดต้นไม้ริมฟุตบาทถนนดวงรัตน์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรเนื่องจากต้นไม้ล้ม

ทน.ลำปาง​ ชี้แจง กรณีตัดต้นไม้ริมฟุตบาทถนนดวงรัตน์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรเนื่องจากต้นไม้ล้ม

เทศบาลนครลำปางชี้แจง กรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ซึ่งได้มีการตัดต้นไม้บริเวณทางเท้าสองฝั่ง​ ดังนี้ สืบเนื่องจากการทำเวทีรับฟังความเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง(LK PARK) ที่มีมติให้โครงการปรับปรุงถนนดวงรัตน์นี้ทำการปรับปรุงทางเท้า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ระบบสัญญาณไฟจราจร เพิ่มระบบแสงสว่าง รวมถึงการจัดภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนให้สวยงามโดยจะยังคงแนวคิดถนนเซรามิกส์ไว้และจะให้คงต้นไม้เดิมเอาไว้ ซึ่งในโครงการนี้ไม่ได้มีงานรื้อถอนหรือตัดต้นไม้แต่อย่างใด แต่เมื่อเริ่มโครงการปรับปรุง ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังรื้อทางเท้าบริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่งฝั่งคลองถม ได้เกิดอุบัติเหตุต้นไม้โค่นล้มไปยังถนนและได้ไปโดนรถยนต์ที่สัญจรรวมถึงรถยนต์ที่จอดไว้ริมทางเท้าทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้เสียหายได้เข้ามาร้องเรียนกับเทศบาลนครลำปางในวันดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ พบว่า ต้นไม้ที่ล้มลงนั้นไม่มีรากแก้วที่คอยพยุงลำต้นมีเพียงรากฝอยเท่านั้น เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่งานสวนทำให้ทราบว่า ต้นไม้ที่อยู่ริมทางเท้ามีหลายต้นที่นำมาปลูกทำให้ไม่มีรากแก้ว อีกทั้งยังพบว่าใต้ทางเท้าริมถนนเป็นแนวท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแนวเดียวกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถหยั่งรากลงไปยังดินข้างใต้ได้รากต้นไม้จึงชอนไชบริเวณผิวดินแทนซึ่งต้นไม้ยืนอยู่ได้เพราะมีทางเท้าเดิมที่คอยพยุงอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่า ต้นไม้มีลักษณะเอียงออกมายังถนน เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการตัดแต่งต้นไม้ให้หลบแนวสายไฟทำให้ต้นไม้เติบโตโดยมีลำต้นเอียงหลบสายไฟออกสู่ถนน เมื่อผู้รับจ้างรื้อผิวทางเท้าเดิมซึ่งทำหน้าที่พยุงน้ำหนักของต้นไม้ไว้ทำให้ต้นไม้เสียศูนย์ส่งผลให้ต้นไม้ล้มลงในที่สุด

จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุญาตตัดต้นไม้เข้ามาโดยให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการตัดแต่งต้นไม้ให้มีน้ำหนักเบาลงและเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ล้มลงถนนในขณะที่รื้อทางเท้า ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและเห็นว่าสภาพของต้นไม้ริมทางเท้า ณ ปัจจุบันนี้ยืนอยู่ได้เพราะมีพื้นทางเท้าเดิมกดทับรากอยู่ และมีต้นไม้หลายต้นที่โน้มเอียงออกนอกถนน หากรื้อทางเท้าเดิมออกจะส่งผลต่อการยืนต้นของต้นไม้ที่ขาดเสถียรภาพและหากมีลมมรสุมเข้ามาช่วงนี้จะส่งผลให้ต้นไม้เสียศูนย์และอาจจะล้มลงมายังถนนสร้างความเสียหายแก่ผู้สัญจรเหมือนในวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมาได้ หากจะแก้ปัญหาด้วยค้ำยันต้นไม้ใหญ่ขณะที่รื้อผิวทางเท้าจะต้องใช้พื้นที่ค้ำยันกว้างเพียงพอจึงจะพยุงไม้ใหญ่ให้ยืนได้ ซึ่งจะทำให้มีไม้ค้ำยันบางส่วนลงไปอยู่บนถนนและอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของยานพาหนะตามมา ทางเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมทางเท้าทั้งสองฝั่ง โดยมีเงื่อนไขต้องตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อลดการรับน้ำหนักของลำต้นลง ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงรวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นสำคัญ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้นี้ทางผู้รับจ้างยินดีจ่ายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความเห็นในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ นั้น ทางเทศบาลนครลำปางขอชี้แจง ดังนี้​ สืบเนื่องจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ เมื่อ มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ทุกขั้นตอน ด้วยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและยังให้แสดงความคิดเห็นเป็นเอกสารในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ไม่เกิน 5 นาที ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 200 คน เห็นด้วยต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ คิดเป็นร้อยละ 81.5 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 18.5 และต่างเห็นว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีประโยชน์ในเรื่องของ ทัศนวิสัยในการขับขี่ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และเห็นว่าจะเกิดผลเสียเพียงร้อยละ 12.5 เท่านั้น

เทศบาลนครลำปางต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและความไม่เข้าใจแก่ผู้พบเห็น แต่เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ที่อาศัยอยู่ริมทางเท้ารวมถึงผู้ที่สัญจรบนท้องถนน เทศบาลฯ จึงต้องเร่งดำเนินการ หากท่านมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามมายัง​ สำนักการข่างเทศบาลนครลำปาง​ ขอขอบคุณทุกท่านในข้อเสนอแนะต่างๆ​ จากทุกภาคส่วนที่จะได้ร่วมกันพัฒนาลำปางให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป.