นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบฐานเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)