นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบทุนจาก นางทองฟัก พัวศิริ สำนักงานพัวศิริการบัญชี ในการสนับสนุนทุนทรัพย์เข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท