นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณถนนรอบเวียง

ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณถนนรอบเวียง (หน้าคลินิกหมอจรัล ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 4) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป
.
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการร้องทุกข์ เพื่อให้เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการช่วยเหลือแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมผิวถนน ต้นกิ่งไม้ต้นไม้ ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ เหตุเดือดร้อนรำคาญ และเรื่องอื่น ๆ สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลนครลำปาง เพื่อส่งเรื่องหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ทางเว็บไซต์ www.lampangcity.go.th/call_center.php ตลอด 24 ชั่วโมง