นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสาวงามเมืองเหนือ ร่วมการประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ” ในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2562

เชิญชวนสาวงามเมืองเหนือ ร่วมการประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ” ในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท
.
10 – 12 พฤศจิกายนนี้ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีแค่จังหวัดลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
.
โดยกำหนดจัดการประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ” ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 3207 ในวันและเวลาราชการ