นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง

ขอเชิญชวนลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ร่วมรณรงค์ให้ “ประดิษฐ์สะเปาจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง” และนำไปลอยน้ำตามประเพณีปฏิบัติ ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย
.
โดยกำหนดจัดกิจกรรม DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม เทศบาลนครลำปาง