นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย

กิจกรรม DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม โดยมีชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ร่วมกัน “ประดิษฐ์สะเปาจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง” และนำไปลอยน้ำตามประเพณีปฏิบัติ ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย ต่อไป