นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดเดียว  งานจ้างก่อสร้างถนนริมน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วน อาร์ซีอาร์ การค้า เป็นผู้รับจ้าง